Melih Bulu'yu 5000 imza ile istifaya çağırdılar

Melih Bulu'nun Boğaziçi'ne rektör olarak atanmasına karşı protestolar devam ediyor. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı öğrenciler ve öğretim görevlilerinin yaklaşık yüz gündür direndiğine dikkat çekerek, Bulu'nun üniversite içinden gelen bu güçlü itiraza kulak vermesini ve derhal istifa etmesini istedi. Mezunlar, istifa çağrısını ve imza listesini rektörlük önünde sergiledi. Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi (BUİM) tarafından yürütülen imza kampanyasına katılan 5000’e yakın mezun imzaladıkları metinde, Türkiye'deki tüm üniversitelerin özerk, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir yapıya kavuşturulmasının önemini dile getirdi. 

Boğaziçi Üniversitesi’nde buluşan imzacılar, üniversite bileşenlerinin, barışçıl bir şekilde kendilerini ifade etme ve demokratik yollarla sorunlarını çözme becerisine sahip olduğunu vurgulayarak, rektör atamasına karşı çıkmak için, anayasal itiraz ve protesto haklarını kullanan öğrencilerin, akademisyenlerin ve mezunların engellendiğine, kötü muamele gördüğüne ve terörle ilişkilendirildiğine dikkat çekti.